Обавјештавају се бх. држављани сa двојним држављанством:

1. Који немају никакву исправу Босне и Херцеговине, а желе повратак у БиХ да се могу обратити Амбасади Босне и Херцеговине у Љубљани за издавање путног листа. Приликом предавања захтјева обавјештавамо вас да ће се вршити провјере у Централном регистру и то бази података о ЈМБГ, пребивалишту, издатим личним исправама и издатим личним картама након чега ће бити утврђено да ли се исти налазе у Централном регистру држављана Босне и Херцеговине. Приликом уласка у Босну и Херцеговину исту су дужни да што прије изваде путну исправу Босне и Херцеговине.

2. У случају да особа посједује личну исправу Босне и Херцеговине, а путује са путном исправом земље са којојм БиХ има склопљен Споразум о двојном држављанству (Р. Хрватске, Р. Србије или Краљевине Шведсеке), а желе повратак у Босну и Херцеговину исти ће им бити омогућен. Особа која жели повратак дужна је предочити пасош једне од наведених земаља, као и особну исказницу (издату послије мјесеца априла 2013. године јер је тада вршена провјера уписа у матичним књигама рођених и држављана Босне и Херцеговине).