Informiraju se bh. državljani s dvojnim državljanstvom:

1. Koji nemaju niti jedan dokument Bosne i Hercegovine, a žele povratak u BiH, mogu se obratiti Veleposlanstvu Bosne i Hercegovine u Ljubljani za izdavanje putnog lista. Prigodom predaje zahtjeva želimo vas informirati da će se provjere vršiti u Središnjem registru i to bazi podataka o JMBG, prebivalištu, izdatim osobnim dokumetima i izdatim osobnim iskaznicama, nakon čega će biti utvrđeno da li se isti nalaze u Središnjem registru državljana Bosne i Hercegovine. Prigodom ulaska u Bosnu i Hercegovinu istu su dužni što prije izvaditi putnu ispravu Bosne i Hercegovine.

2. U slučaju da osoba posjeduje osobni dokument Bosne i Hercegovine, a putuje sa putnom ispravom zemlje s kojojm BiH ima sklopljen Sporazum o dvojnom državljanstvu (R. Hrvatska, R. Srbija i Kraljevina Švedseka), a žele povratak u Bosnu i Hercegovinu isti će im biti omogućen. Osoba koja želi povratak dužna je pokazati putovnicu jedne od navedenih zemalja, kao i osobnu iskaznicu (izdatu poslije mjeseca travnja 2013. godine jer je tada vršena provjera upisa u matičnim knjigama rođenih i državljana Bosne i Hercegovine).