BOSNA I HERCEGOVINA

Državno uređenje Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina je složena multietnička, multikulturna i multikonfesionalna država, koja se, na temelju Dejtonskog mirovnog sporazuma potpisanog 1995.godine u Parizu i važećeg Ustava, sastoji od dva entiteta – Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i tri konstitutivna naroda – Bošnjaka, Srba i Hrvata. U sastavu države je i jedinstvena administrativna jedinica lokalne samouprave – Distrikt Brčko Bosne i Hercegovine.
U skladu s Ustavom, državne organe vlasti čine: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Opšti podaci o BiH
Bosna i Hercegovina se nalazi u centralnom dijelu Balkanskog poluostrva. Na sjeveru, zapadu i jugozapadu graniči sa Republikom Hrvatskom, na istoku sa Republikom Srbijom, a na jugu sa Crnom Gorom. Bosna i Hercegovina ima izlaz na more u dužini od oko 21 km obalne linije kod grada Neuma.
Glavni grad: Sarajevo
Površina: 52.280 km²
Stanovništvo: 4.354.911 (1991.)
Najniža tačka: grad Neum 0,0 m
Najviša tačka: Maglić 2.386 m
Obalna linija: 21,2 km
Narodi: Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ostali
Službeni jezici: bosanski, srpski, hrvatski

Zastava Bosne I Hercegovine