Obavještavaju se bh. državljani sa dvojnim državljanstvom:

1. Koji nemaju nikakvu ispravu Bosne i Hercegovine, a žele povratak u BiH da se mogu obratiti Ambasadi Bosne i Hercegovine u Ljubljani za izdavanje putnog lista. Prilikom predavanja zahtjeva obavještavamo vas da će se vršiti provjere u Centralnom registru i to bazi podataka o JMBG, prebivalištu, izdatim ličnim ispravama i izdatim ličnim kartama nakon čega će biti utvrđeno da li se isti nalaze u Centralnom registru državljana Bosne i Hercegovine. Prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu istu su dužni da što prije izvade putnu ispravu Bosne i Hercegovine.

2. U slučaju da osoba posjeduje ličnu ispravu Bosne i Hercegovine, a putuje sa putnom ispravom zemlje sa kojojm BiH ima sklopljen Sporazum o dvojnom državljanstvu (R. Hrvatske, R. Srbije ili Kraljevine Švedseke), a žele povratak u Bosnu i Hercegovinu isti će im biti omogućen. Osoba koja želi povratak dužna je predočiti pasoš jedne od navedenih zemalja, kao i osobnu iskaznicu (izdatu poslije mjeseca aprila 2013. godine jer je tada vršena provjera upisa u matičnim knjigama rođenih i državljana Bosne i Hercegovine).