STRANICA JE U IZRADI I MOLIMO ZA RAZUMJEVANJE

O B A V J E ŠT E NJ E

OBAVJEŠTAVAJU SE DRŽAVLJANI BOSNE I HERCEGOVINE KOJI ŽIVE I RADE U REPUBLICI SLOVENIJI DA SE RAD KONZULARNOG ODJELJENJA SA STRANKAMA, ZBOG PRINUDNIH MJERA NADLEŽNIH ORGANA REPUBLIKE SLOVENIJE U CILJU SUZBIJANJA KORONA VIRUSA, OGRANIČAVA NA RAD SAMO U HITNIM SLUČAJEVIMA.

SHODNO RESTRIKTIVNIM MJERAMA KOJE SU NA SNAZI U REPUBLICI SLOVENIJI OD PONEDJELJKA, 16.03.2020 GODINE RAD SA STRANKAMA JE RESTRIKTIVNO OGRANIČEN UZ NAPOMENU DA U SLUČAJEVIMA POTREBE IZDAVANJA HITNIH PUTNIH DOKUMENATA, SPROVODNICA I SLIČNO, KONZULARNO ODJELJENJE STOJI NA RASPOLAGANJU I USLUZI, UZ PRETHODNU NAJAVU, U PERIODU OD 09.00 DO 13.00 ČASOVA.

MOLE SE GRAĐANI DA ODLOŽE SVOJ DOLAZAK U AMBASADU BIH U SLOVENIJI DO POBOLJŠANJA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE. U SLUČAJU DOLASKA MOLE SE GRAĐANI DA DOĐU SA ZAŠTITNOM OPREMOM ( MASKA I RUKAVICE).

KONTAKT TELEFON ZA NAJAVU HITNIH SLUČAJEVA:

+386 1 234 32 59

U PERIODU OD 14.00 DO 15.00 ČASOVA

DEŽURNI TELEFON ZA HITNE SLUČAJEVE

+386 1 234 32 50

NA NAŠOJ WEB STRANICI MOŽETE PRONAĆI LINKOVE PREMA RELEVANTNIM STRANICAMA KOJE DAJU OBAVJEŠTENJA O TRENUTNOM STANJU U REPUBLICI SLOVENIJI KAO I O STANJU U BOSNI I HERCEGOVINI.

REPUBLIKA SLOVENIJA:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE:

https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

NACIONALNI INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE : https://www.nijz.si/

MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SLOVENIJE:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/

BOSNA I HERCEGOVINA:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

http://www.mvp.gov.ba/default.aspx?template_id=43&pageIndex=1

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVLJA BOSNE I HERCEGOVINE

https://www.fmoh.gov.ba/

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Pages/default.aspx

GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE:

http://www.granpol.gov.ba/?lang=bs

MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO: https://www.sarajevo-airport.ba/

BIHAMK: https://bihamk.ba/bs

AUTO MOTO SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE: https://ams-rs.com/

VIJESTI

Obavještenje BH državljanima sa putnim ispravama Republike Hrvatske, Republike Srbije i Kraljevine Švedske

Obavještavaju se BH državljani sa dvojim državljanstvom:

1. Koji nemaju nikakvu ispravu Bosne i Hercegovine, a žele povratak u BiH da se mogu obratiti Ambasadi Bosne i Hercegovine u Ljubljani za izdavanje putnog lista. Prilikom predavanja zahtjeva obavještavamo vas da će se vršiti provjere u Centralnom registru i to bazi podataka o JMBG, prebivalištu, izdatim ličnim ispravama i izdatim ličnim kartama nakon čega će biti utvrđeno da li se isti nalaze u Centralnom registru državljana Bosne i Hercegovine. Prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu istu su dužni da što prije izvade putnu ispravu Bosne i Hercegovine.

2. U slučaju da osoba posjeduje ličnu ispravu Bosne i Hercegovine, a putuje sa putnom ispravom zemlje sa kojojm BiH ima sklopljen Sporazum o dvojnom državljanstvu (R. Hrvatske, R. Srbije ili Kraljevine Švedseke), a žele povratak u Bosnu i Hercegovinu isti će im biti omogućen. Osoba koja želi povratak dužna je predočiti pasoš jedne od navedenih zemalja, kao i osobnu iskaznicu (izdatu poslije mjeseca aprila 2013. godine jer je tada vršena provjera upisa u matičnim knjigama rođenih i državljana Bosne i Hercegovine).

Poštovani posjetioci,

dobrodošli na stranicu Ambasade Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji!

Nadamo se da ćete na ovoj stranici pronaći korisne informacije o Bosni i Hercegovini, aktivnostima Ambasade, kao i o bilateralnoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije u raznim oblastima.

Na stranici možete dobiti potrebne informacije o konzularnim uslugama koje pruža Konzularni odjel Ambasade.